Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Áo - Nón ( Mũ)

MBH 009 -(08)39317179

MBH 009 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH 008 -(08)39317179

MBH 008 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH 007 -(08)39317179

MBH 007 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ATH 011 -(08)39317179

ATH 011 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH-006

MBH-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH-005

MBH-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH-004

MBH-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH-003

MBH-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH-002

MBH-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH-001

MBH-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-010

H-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-009

 H-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-008

H-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-007

H-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-006

 H-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-005

H-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-004

H-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-003

H-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-002

H-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

H-001

 H-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AGI-004

AGI-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AGI-003

AGI-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AGI-002

AGI-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AGI-001

AGI-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ATH-010

ATH-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ATH-009

ATH-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ATH-008

ATH-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

12 Next