Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Áo mưa - Dù (ô) (nhựa Rạng Đông)

dù

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AMUA-002

AMUA-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AMUA-005

AMUA-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-007

ODU-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AMUA-003

AMUA-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 013

aomua 013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-002

ODU-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 014

aomua 014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AMUA-006

AMUA-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-013

ODU-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 015

aomua 015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 019

aomua 019

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-014

ODU-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 018

aomua 018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 016

aomua 016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-009

ODU-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 017

aomua 017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-006

ODU-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-017

ODU-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-016

ODU-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-015

ODU-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-012

ODU-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-011

ODU-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-010

ODU-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-008

ODU-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-005

ODU-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

12 Next