Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Bộ bình GN- Bình hoa PL

BHPL-0015

BHPL-0015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-0014

BHPL-0014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-0013

BHPL-0013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-012

BHPL-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-011

BHPL-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-010

BHPL-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-009

BHPL-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-008

BHPL-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-007

BHPL-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-006

BHPL-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-005

BHPL-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-004

BHPL-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-003

 BHPL-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BHPL-002

BHPL-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bình Hoa Pha Lê

 Bình Hoa Pha Lê

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-015

CGN-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-014

CGN-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-013

 CGN-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-012

CGN-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-011

CGN-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-010

CGN-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-009

CGN-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-008

CGN-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-007

CGN-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-006

CGN-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-005

CGN-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CGN-004

CGN-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

12 Next