Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Bộ Bình-Tách Trà (gs MinhLong, ck)

BB_TT

BB_TT

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-015

BTR-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-014

BTR-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-013

BTR-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-011

BTR-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-010

BTR-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-009

BTR-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-008

BTR-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-006

BTR-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-005

BTR-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-004

 BTR-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-003

 BTR-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BTR-002

BTR-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bộ Bình-Tách Trà

Bộ Bình-Tách Trà

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng