Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Bóp viết BTS

Bóp viết Blackpink 01

Bóp viết Blackpink 01

Giá: 42000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết nhựa trung BTS

Bóp viết  nhựa trung BTS

Giá: 37500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết nhựa lớn BTS

Bóp viết nhựa lớn BTS

Giá: 45500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết trung 01 BTS

Bóp viết trung 01 BTS

Giá: 30500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Hộp bút nhựa BTS

Hộp bút nhựa BTS

Giá: 23500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Hộp bút hit BTS

Hộp bút hit BTS

Giá: 34200đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết BTS 05

Bóp viết BTS 05

Giá: 42000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết BTS 04

Bóp viết BTS 04

Giá: 42000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết BTS 1 dây kéo 02

Bóp viết BTS 1 dây kéo 02

Giá: 30500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết BTS 1 dây kéo 01

Bóp viết BTS 1 dây kéo 01

Giá: 30500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Phụ kiện

Phụ kiện

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bút viết thời trang

Bút viết thời trang

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Phụ kiện bóp

Phụ kiện bóp

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Phụ kiện bóp BTS 02

Phụ kiện bóp BTS 02

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Phụ kiện bóp BTS 01

Phụ kiện bóp BTS 01

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết BTS 03

Bóp viết BTS 03

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết BTS 02

Bóp viết BTS 02

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bóp viết BTS 01

Bóp viết BTS 01

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng