Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Các loại cúp

CP-018

CP-018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-017

CP-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-016

CP-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-015

 CP-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-014

CP-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-013

CP-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-012

CP-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-010

CP-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-010

CP-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-009

CP-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-008

CP-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-007

CP-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CPL-006

CPL-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-005

CP-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-004

CP-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CPL-003

CPL-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

CP-002

CP-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Các Loại Cúp

Các Loại Cúp

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng