Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

đèn pin

Pin -002

Pin -002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Pin -001

Pin -001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DEN-002

DEN-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DEN-001

DEN-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-020

DPN-020

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-020

DPN-020

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-019

DPN-019

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-018

DPN-018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-017

DPN-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-016

DPN-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-015

DPN-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-014

DPN-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-013

DPN-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-012

DPN-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-011

DPN-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-010

DPN-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-009

DPN-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-008

DPN-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-007

DPN-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-006

DPN-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-005

DPN-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-006

DPN-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-004

DPN-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-003

DPN-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-002

DPN-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPN-001

DPN-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

pin

pin

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

12 Next