Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Đồ thủy tinh

LTT-020

 LTT-020

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-019

LTT-019

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-018

LTT-018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-017

 LTT-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-016

LTT-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-015

LTT-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-014

 LTT-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-013

LTT-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-012

LTT-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-011

LTT-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-010

LTT-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-009

LTT-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-008

LTT-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-007

 LTT-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-006

LTT-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-005

LTT-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-004

LTT-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-003

LTT-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

LTT-002

LTT-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly thủy tinh

Ly thủy tinh

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng