Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Đồng hồ báo thức

Đồng hồ báo thức AT3088TK

Đồng hồ báo thức AT3088TK

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức AT4011YD

Đồng hồ báo thức AT4011YD

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức XT308NP

Đồng hồ báo thức XT308NP

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức AT0155KD

Đồng hồ báo thức AT0155KD

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức AT3099RZ

Đồng hồ báo thức AT3099RZ

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức XT801PX

Đồng hồ báo thức XT801PX

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức XT309WE

Đồng hồ báo thức XT309WE

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức AT3099GY

Đồng hồ báo thức AT3099GY

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức AT309ER

Đồng hồ báo thức AT309ER

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức AT308PE

Đồng hồ báo thức AT308PE

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Đồng hồ báo thức AT3099

Đồng hồ báo thức AT3099

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng