Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Đồng hồ treo tường cao cấp

DHG-015

DHG-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-014

DHG-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-013

DHG-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-012

DHG-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-011

DHG-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-010

DHG-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-009

DHG-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-008

DHG-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-007

DHG-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-006

DHG-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-005

DHG-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-004

DHG-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-003

DHG-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-002

DHG-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHG-001

DHG-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHDB-002

 DHDB-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHDB-001

DHDB-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-009

DHN-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-008

DHN-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-007

 DHN-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-006

 DHN-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-005

DHN-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-004

DHN-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-003

DHN-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DHN-002

DHN-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Các Loại Đồng Hồ

Các Loại Đồng Hồ

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng