Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Đồng hồ tuổi teen

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 07

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 07

Giá: 95000đ
Giá KM: 75000đ Đặt hàng

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 06

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 06

Giá: 95000đ
Giá KM: 75000đ Đặt hàng

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 05

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 05

Giá: 95000đ
Giá KM: 75000đ Đặt hàng

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 04

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 04

Giá: 95000đ
Giá KM: 75000đ Đặt hàng

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 03

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 03

Giá: 95000đ
Giá KM: 75000đ Đặt hàng

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 02

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 02

Giá: 95000đ
Giá KM: 75000đ Đặt hàng

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 01

Đồng hồ tuổi teen có nhạc 01

Giá: 95000đ
Giá KM: 75000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 08

Đồng hồ điện tử teen 08

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 07

Đồng hồ điện tử teen 07

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 06

Đồng hồ điện tử teen 06

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 05

Đồng hồ điện tử teen 05

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 04

Đồng hồ điện tử teen 04

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 03

Đồng hồ điện tử teen 03

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 02

Đồng hồ điện tử teen 02

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ điện tử teen 01

Đồng hồ điện tử teen 01

Giá: 230000đ
Giá KM: 198000đ Đặt hàng

Đồng hồ nhựa Adidad

Đồng hồ nhựa Adidad

Giá: 85500
Giá KM: 0VND Đặt hàng