Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Đồng phục học sinh

DPHS-001

DPHS-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-002

DPHS-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-003

DPHS-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-004

DPHS-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-005

DPHS-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ĐPHS-006

ĐPHS-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-018

DPHS-018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-017

DPHS-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-016

DPHS-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-015

DPHS-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-014

DPHS-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-013

DPHS-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-012

DPHS-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-011

DPHS-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-010

DPHS-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-009

DPHS-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-008

DPHS-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-007

DPHS-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-006

DPHS-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DPHS-001

DPHS-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng