Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Dụng cụ ngân quỹ

TBTH-011

TBTH-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-019

TBTH-019

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-018

TBTH-018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-017

TBTH-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-016

TBTH-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-015

TBTH-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-014

TBTH-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-013

TBTH-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBTH-012

TBTH-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBVP-004

TBVP-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBVP-003

TBVP-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBVP-002

TBVP-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBVP-001

TBVP-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DCNQ-005

DCNQ-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DCNQ-004

DCNQ-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DCNQ-003

DCNQ-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DCNQ-002

DCNQ-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DCNQ-001

DCNQ-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng