Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Hóa đơn ATM

HD-020

HD-020

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-019

HD-019

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-018

HD-018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-017

HD-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-016

HD-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-015

HD-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-014

HD-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-013

HD-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-012

HD-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-011

HD-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-010

HD-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-009

HD-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-008

HD-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-008

HD-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-007

HD-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-006

HD-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-005

HD-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-004

HD-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-003

HD-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-002

HD-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-001

HD-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng