Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

In ấn - ấn chỉ ngân hàng

IAN-012

IAN-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-011

IAN-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-010

IAN-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-009

IAN-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-008

IAN-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-007

IAN-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-006

IAN-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-005

IAN-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-004

IAN-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-003

IAN-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-02

IAN-02

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

IAN-001

IAN-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng