Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

KNChương-Huy hiệu-Bảng tên

BT-005

BT-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BT-004

BT-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BT-002

BT-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BT-002

BT-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Bang Ten-001

Bang Ten-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-011

HH-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-010

HH-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-009

HH-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-008

 HH-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-007

 HH-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-006

HH-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-005

HH-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-004

HH-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-003

HH-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HH-002

HH-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Huy Hiệu-001

Huy Hiệu-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

KNC-007

KNC-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

KNC-006

KNC-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

KNC-005

KNC-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

KNC-004

KNC-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

KNC-003

KNC-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

KNC-002

KNC-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

KNC-001

KNC-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng