Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Ly sứ BTS mới

Ly sứ Black Pink03

Ly sứ Black Pink03

Giá: 49000đ
Giá KM: 43000đ Đặt hàng

Ly sứ Black Pink02

Ly sứ Black Pink02

Giá: 49000đ
Giá KM: 43000đ Đặt hàng

Ly sứ BTS02

Ly sứ BTS02

Giá: 49000đ
Giá KM: 43000đ Đặt hàng

Ly sứ Black Pink01

Ly sứ Black Pink01

Giá: 49000đ
Giá KM: 43000đ Đặt hàng

Ly sứ BTS01

Ly sứ BTS01

Giá: 49000đ
Giá KM: 43000đ Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS13

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS13

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS12

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS12

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS11

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS11

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS09

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS09

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS08

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS08

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS07

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS07

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS06

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS06

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS05

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS05

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS04

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS04

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS02

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS02

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Ly sứ biểu cảm BTS mới LSBTS01

Ly sứ biểu cảm  BTS mới LSBTS01

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng