Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Móc khóa - Gift Set

MKH-002

MKH-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GIFT SET 013-(08)39317179

GIFT SET 013-(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MKH-003

 MKH-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GIFT SET 012-(08)39317179

GIFT SET 012-(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GIFT SET 011-(08)39317179

GIFT SET 011-(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MK 010 -(08)39317179

MK 010 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-010

GSE-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-009

GSE-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-008

GSE-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-007

GSE-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-006

 GSE-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-005

GSE-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-004

GSE-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-003

GSE-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GSE-002

GSE-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Gift Set-001

Gift Set-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MKH-008

MKH-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MKH-007

MKH-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MKH-006

MKH-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MKH-005

MKH-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MKH-004

 MKH-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Móc khóa - Gift Set

Móc khóa - Gift Set

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng