Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Sản phẩm

Ba lô BTS BLBTS07-1

Ba lô BTS BLBTS07-1

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS

Ba lô BTS

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS 09

Ba lô BTS 09

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS BLBTS07-2

Ba lô BTS BLBTS07-2

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS BLBLP07-3

Ba lô BTS BLBLP07-3

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS 10

Ba lô BTS 10

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS 01

Ba lô BTS 01

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS 12

Ba lô BTS 12

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

Ba lô BTS 14

Ba lô BTS 14

Giá: 255000đ
Giá KM: 165.000đ Đặt hàng

VB 022 -(08)39317179

VB 022 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH 009 -(08)39317179

MBH 009 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH 008 -(08)39317179

MBH 008 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MBH 007 -(08)39317179

MBH 007 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GIFT SET 012-(08)39317179

GIFT SET 012-(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

GIFT SET 011-(08)39317179

GIFT SET 011-(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

MK 010 -(08)39317179

MK 010 -(08)39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 060 - : (08) 39317179

USB 060 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 059 - : (08) 39317179

USB 059 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 058 - : (08) 39317179

USB 058 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 057 - : (08) 39317179

USB 057 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 056 - : (08) 39317179

USB 056 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 055 - : (08) 39317179

USB 055 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 054 - : (08) 39317179

USB 054 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 053 - : (08) 39317179

USB 053 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 052 - : (08) 39317179

USB 052 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 051 - : (08) 39317179

USB 051 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 050 - : (08) 39317179

USB 050 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng