Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Sản phẩm

USB 048 - : (08) 39317179

USB 048 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 047 - : (08) 39317179

USB 047 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 045 - : (08) 39317179

USB 045 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 044 - : (08) 39317179

USB 044 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 043 - : (08) 39317179

USB 043 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 042 - : (08) 39317179

USB 042 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 041 - : (08) 39317179

USB 041 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 040 - : (08) 39317179

USB 040 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 039 - : (08) 39317179

USB 039 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 038 - : (08) 39317179

USB 038 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 037 - : (08) 39317179

USB 037 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 036 - : (08) 39317179

USB 036 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 035 - : (08) 39317179

USB 035 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 034 - : (08) 39317179

USB 034 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 033 - : (08) 39317179

USB 033 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 032 - : (08) 39317179

USB 032 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 031 - : (08) 39317179

USB 031 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 030 - : (08) 39317179

USB 030 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 029 - : (08) 39317179

USB 029 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 028 - : (08) 39317179

USB 028 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 027 - : (08) 39317179

USB 027 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 026 - : (08) 39317179

USB 026 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 025 - : (08) 39317179

USB 025 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 024 - : (08) 39317179

USB 024 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 023 - : (08) 39317179

USB 023 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 022 - : (08) 39317179

USB 022 - : (08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

USB 021 - Tel:(08) 39317179

USB 021 - Tel:(08) 39317179

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng