Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Sản phẩm

BB_TT

BB_TT

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

dù

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

TBVP-001

TBVP-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DCNQ-002

DCNQ-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DCNQ-001

DCNQ-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

HD-016

HD-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-013

ODU-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

BB-020

BB-020

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 019

aomua 019

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 016

aomua 016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 015

aomua 015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

aomua 013

aomua 013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

STA-015

 STA-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

STA-010

STA-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

STA-003

STA-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ODU-009

ODU-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

AGI-004

AGI-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

STA-002

STA-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ATH-006

ATH-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng