Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Quà tặng để bàn

DB-020

DB-020

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-019

DBA-019

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-018

DBA-018

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-017

DBA-017

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-016

DBA-016

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-015

DBA-015

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-014

DBA-014

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-013

DBA-013

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-012

DBA-012

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-011

DBA-011

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-010

DBA-010

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-009

DBA-009

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-008

DBA-008

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-007

DBA-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-006

DBA-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-005

DBA-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-004

DBA-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-003

DBA-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-002

DBA-002

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

DBA-001

DBA-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng