Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Thiết bị âm thanh-Loa vi tính

Loa Bluetooth Kisonli KS-1991

Loa Bluetooth Kisonli KS-1991

Giá: 210000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli KS-1990

Loa Bluetooth Kisonli KS-1990

Giá: 306000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Kisonli Bluetooth KS-1985

Loa Kisonli Bluetooth KS-1985

Giá: 289000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli KS-1984

Loa Bluetooth Kisonli KS-1984

Giá: 238000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli KS-1982

Loa Bluetooth Kisonli KS-1982

Giá: 255000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli 904-LED

Loa Bluetooth Kisonli 904-LED

Giá: 221000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli 903-LED

Loa Bluetooth Kisonli 903-LED

Giá: 306000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli 901-LED

Loa Bluetooth Kisonli 901-LED

Giá: 357000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli LED-800

Loa Bluetooth Kisonli LED-800

Giá: 391000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli S7

Loa Bluetooth Kisonli S7

Giá: 255000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli S6

Loa Bluetooth Kisonli S6

Giá: 255000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli S5-LED

Loa Bluetooth Kisonli S5-LED

Giá: 255000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli S4

Loa Bluetooth Kisonli S4

Giá: 340000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa Bluetooth Kisonli S3

Loa Bluetooth Kisonli S3

Giá: 221000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.1 kisonli U-2900

Loa 2.1 kisonli U-2900

Giá: 221000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.1 kisonli U-2400

Loa 2.1 kisonli U-2400

Giá: 204000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 kisonli AC-9001 - AC 220V

Loa 2.0 kisonli AC-9001 - AC 220V

Giá: 323000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 kisonli X2

Loa 2.0 kisonli X2

Giá: 340000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 kisonli L-6060 LED

Loa 2.0 kisonli L-6060 LED

Giá: 340000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 kisonli L-3030 LED

Loa 2.0 kisonli L-3030 LED

Giá: 163500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 Kisonli L-2020 LED

Loa 2.0 Kisonli L-2020 LED

Giá: 170000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 Kisonli L-1020 LED

Loa 2.0 Kisonli L-1020 LED

Giá: 187000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 Kisonli L-1010 LED

Loa 2.0 Kisonli L-1010 LED

Giá: 161500đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Loa 2.0 kisonli U-9003

Loa 2.0 kisonli U-9003

Giá: 187000đ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

12 Next