Hỗ trợ trực tuyến

Miss Tuyền
0938108824

Phụng Anh
0904703065

P. Kinh Doanh 3

P. Kinh Doanh 4

P. Kinh Doanh 5

Ý kiến khách hàng

- Ý kiến 1: Tôi xin đại diện ngân Hàng Vietinbank- CN Ninh Thuận đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát bộ tách trà, bộ gốm sứ CK . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.
- Ý kiến 2 : Tôi xin đại diện ngân Hàng Agribank - Kiên Giang đã đặt hàng côngty Phú Vinh Phát áo mưa . Tôi thấy công ty PVP thực hiện đúng như thỏa thuận, giao hàng đúng tiến độ và hàng hóa chất lượng tốt.

Văn phòng phẩm

viết bi

viết bi

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Sổ caro

Sổ caro

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Giấy than kukosai

Giấy than kukosai

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Giấy Paper one 2

Giấy Paper one 2

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Giấy Paper one

Giấy Paper one

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Hộp cắm bút

Hộp cắm bút

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Xóa keo

Xóa keo

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

Kẹp nhựa

Kẹp nhựa

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-007

VPP-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-007

VPP-007

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-006

VPP-006

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-005

VPP-005

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-004

VPP-004

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-003

VPP-003

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-02

VPP-02

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

VPP-001

VPP-001

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

bìa cứng

bìa cứng

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

ngòi bút chì kim

ngòi bút chì kim

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

bìa đựng hồ sơ

bìa đựng hồ sơ

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

bìa đựng hồ sơ

bìa đựng hồ sơ

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

viết bi

viết bi

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

viết bi

viết bi

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

viết chì màu

viết chì màu

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

bìa lá

bìa lá

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

viết bi

viết bi

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

bút chì màu

bút chì màu

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

giấy a4

giấy a4

Giá: Liên hệ
Giá KM: 0VND Đặt hàng

12 Next